هر آنچه از تحصیل در قبرس باید بدانید

هر آنچه از تحصیل در قبرس باید بدانید

در این مقاله به بررسی تحصیل در قبرس می‌پردازیم، قبرس با جمعیتی در حدود 1.1 میلیون نفر بزرگ ترین کشور در جزایر مدیترانه می باشد. زبان گفتاری این کشور یونانی است و همچنین یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد. اگرچه زبان یونانی رایج‌ترین زبان در این کشور است، اما...