شرکت های خارجی که می خواهند در ترکیه دفتر باز کنند باید دفتر خود را در اداره ثبت شرکت ها که در تمام شهرهای ترکیه وجود دارند ثبت کنند. فرایند ثبت شرکت در ترکیه باید در دفتر محلی ثبت دفاتر تجاری که در آن حوزه و صنف کار می کند، تکمیل شود. این مورد برای همه انواع شرکت ها در ترکیه الزامی است، چه شرکت با شرکت های خارجی و داخلی ادغام شده باشد. ثبت شرکت و دفتر تجاری ترکیه ای توسط اتاق بازرگانی اداره می شود. ثبت دفتر حاکی از یک وضعیت به روز شده برای هر شرکت ثبت شده است. هر گونه تغییرات در ساختار اداری شرکت و تغییرات مطابق با مقررات باید به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود. این کار از طریق تقاضانامه توسط نماینده شرکت انجام می شود. نمایندگان ثبت شرکت ما در ترکیه اطلاعات بیشتری در مورد ثبت دفاتر و شرکت های تجاری ارائه می دهند.

اطلاعات عمومی در مورد شرکت های ترکیه ای

اگر علاقه مند به یافتن اطلاعات و یا جزئیات دیگر در مورد شرکت های تاسیس شده در ترکیه هستید، درخواست خود را به دفاتر ثبت شرکت های تجاری در ترکیه ارسال کنید. در این زمینه یک پایگاه داده جامعی در اختیار عموم قرار داده شده است که می توانید تمام اطلاعات لازم در مورد شرکت های در ترکیه را پیدا کنید. اطلاعات عمومی که در این پایگاه داده وجود دارد شامل:
 • نام تجاری شرکت و تاریخ ثبت آن
 • طلاعات مربوط به آدرس شرکت ثبت شده در ترکیه
 • اطلاعات شخصی سهامداران شرکت، مانند نام و آدرس آنها
 • اطلاعات در مورد سرمایه اجتماعی و توزیع سهام در شرکت.
برای مثال، برای جستجو در مورد ثبت شرکت در استانبول، نیاز به دانستن برخی از اطلاعات اساسی در مورد شرکت می باشد که بر اساس آن می توانید تحقیق کنید. جستجوی شرکت با توجه به شماره ثبت شرکت، کد NACE، نام آن یا گروه صنعتی می باشد.

اسناد لازم برای ثبت شرکت در ترکیه

هنگام درخواست برای ثبت یک دفتر بازرگانی در ترکیه، سرمایه گذار باید اسناد زیر را ارسال کند: – فرم ثبت شرکت که توسط اداره ثبت شرکت ها سادر شده است باید به درستی تکمیل شود
 • نسخه های محضری از مقررات صنف و مقررات شرکت
 • نسخه هایی از فرم اطلاع رسانی شرکت که باید تأیید شود
 • اثبات اینکه سرمایه ثابت اولیه در یک بانک ترکیه ای سپرده گذاری شده است
 • سند تایید افرادی که مجاز به نمایندگی از این شرکت هستند (وکالتنامه)
 • اساس نامه شرکت که به تصویب اداره ثبت شرکت های رسیده است
 • گواهی پرداخت هزینه ثبت به سازمان مربوطه
 • عکس های اخیر گذرنامه موسسان شرکت.
این اسناد برای افتتاج یک شرکت با مسئولیت محدود در ترکیه لازم است.

مراحل تشکیل یک شرکت ترکی با ثبت تجاری

قانون شرکت ها دارای مقررات و مراحل متعددی است که باید توسط اداره ثبت شرکت بازرگانی ترکیه تکمیل شود. این مقررات صرف نظر از نوع ساختار انتخاب شده برای شرکت و به این معنی است که:
 •  نام شرکت رزرو شده است
 •  تهیه اسناد شرکت با دفتر ثبت شرکت
 • ارائه اسناد به اداره ثبت شرکت ها
 •  افتتاح حساب بانکی و سپرده گذاری
 • معرفی بانک مرجع که سرمایه متعلق به ثبت شرکت ها را ضمانت می کند
 • درخواست برای گرفتن شماره مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام در بیمه های درمانی و حقوق بازنشستگی.